Članstvo

ČLANSTVO

Članovi GDCK Županja mogu biti:
- poslovno sposobni hrvatski državljani koji imaju stalno prebivalište na području Republike
Hrvatske, koji su spremni sudjelovati u radu GDCK Županja i plaćati članarinu (dalje u tekstu:
aktivni članovi);
- dobrovoljni davatelji krvi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu;
- učenici, studenti, odnosno mladi građani do 26 godina starosti (u nastavku teksta: mladi Hrvatskog Crvenog križa) koji su spremni sudjelovati u radu svog društva Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.

GDCK Županja ima i potporne (pomažuće) i počasne članove.

Potporni članovi GDCK Županja su hrvatski i strani državljani i pravne osobe koje se obvežu pomagati Crvenom križu u njegovom humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi s područja djelovanja GDCK Županja su osobe iz javnog života koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju GDCK Županja .

Odbor GDCK Županja može predložiti Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa za osobe koje su svojim dobrotvornim radom i osobitim zalaganjem doprinijele općem razvoju Republike Hrvatske.

Članstvo u GDCK Županja je dobrovoljno neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi članovi dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, Statut Gradskog društva Crvenog križa Županja i temeljna načela Međunarodnog pokreta.

Odluka o visini članarine za članove Hrvatskog Crvenog križa

PRISTUPNICE

A) aktivni članovi Hrvatskog Crvenog križa
B) Mladi HCK pristupnica

Popunjenu pristupnicu možete donijeti u Gradsko društvo Crvenog križa Županja radnim danom od 8,00 -14,00 sati, poslati poštom na adresu GDCK Županja ili na fax broj: 032/831-607.