FEAD paketi hrane

Gradsko društvo Crvenog križa Županja pokrenulo je postupak nabave FEAD paketa hrane:

- Obavijest o objavi

- Dokumentacija za nadmetanje

- Troškovnik

- Pojašnjenje upita dokumentacije za nadmetanje