Kontakti

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA

Adresa
Dr. Franje Račkog 30 b
Poštanski broj
32 270
Županja

Ravnateljica
Marija Dugalić

Predsjednica
Terezija Nemetz

Telefon
032/831-607
Fax
032/830-398
E - mail
gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr
info@crvenikrizzupanja.hr

Web:
www.crvenikrizzupanja.hr