Stalna radna tijela

STALNA RADNA TIJELA

Za obavljanje određenih poslova i zadaća Odbor Gradskog društva Crvenog križa Županja osnovao je stalna radna tijela:

1. Savjet za zdravstvene djelatnosti od pet (5) članova - voditeljica Janja Stojanović
2. Savjet za socijalne aktivnosti od tri (3) člana - voditeljica Kata Spaić
3. Savjet za rad s mladima od sedamnaest (17) članova - voditelj Zoran Zadro
4. Savjet za pripremu i djelovanje u katastrofama i drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima od tri (3) člana - voditelj Miroslav Varzić 
5. Savjet za organizaciju i financiranje od tri (3) člana - voditeljica Marija Dugalić
6. Komisija za Službu traženja i promicanje znanja o Ženevskim konvencijama, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima od tri (3) člana - voditelj Adam Filipović
7. Komisija za međugradsku i međunarodnu suradnju od tri (3) člana - voditeljica Terezija Nemetz
8. Komisija za informiranje od tri (3) člana - voditelj Antun Jelić
9. Savjet dobrovoljnih darovatelja krvi od trinaest (13) članova - voditelj Jakob Horvatović

Zadaća savjeta i komisija utvrđena je člankom 39. Statuta i Programom rada Gradskog društva Crvenog križa Županja.