Svečano potpisan Ugovor za projekt "Humanitarni paket za Slavoniju 2"

30. rujna 2016. godine, svečano potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020.

Dana 30. rujna 2016. godine, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja, Marija Dugalić, svečano je potpisala i primila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osoba podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“ za projekt pod nazivom „Humanitarni paket za Slavoniju 2“, u vrijednosti od 8.318.349,20 kn u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020. a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Projekt će se provoditi na području tri (3) županije i to: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i Sisačko – moslavačke županije iz kojih dolazi jedanaest (11) partnerskih organizacija projekta: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Glina, Gradsko društvo Crvenog križa Kutina, Gradsko društvo Crvenog križa Novska, Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja, Gradsko društvo Crvenog križa Sisak, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Topusko, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci i Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar.

Projektne aktivnosti usmjerene su na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Provedbom projekta, ostvaruju se slijedeći specifični ciljevi: ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života, smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja, te se unaprjeđuje sustav prikupljanja donacija hrane. Svaki od spomenutih ciljeva projekta, vezan je za konkretne elemente projekta: nabava hrane, potpora sustavu donacija hrane te popratne aktivnosti projekta a sve navedeno pridonosi osnovnom cilju, ublažavanje najgorih oblika siromaštva. Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.

 

Projektom će biti obuhvaćene tri (3) vrste pomoći: materijalna deprivacija tip 1 (hrana), materijalna deprivacija tip 2 (osnovna materijalna pomoć) te sredstva tehničke pomoći u svrhu uspješne provedbe projekta.

Ciljane skupine projekta su: samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb; osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo; samohrani roditelji s tri (3) ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 5.705,00 kn te iznimno, samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od četiri (4) mjeseca.

Materijalna deprivacija 1 (hrana)

Broj korisnika paketa pomoći u hrani, procijenjen je na 18. 973 osobe za koje je predviđena podjela tri vrste paketa pomoći u hrani prema uzrastu – odrasle osobe uključujući starije maloljetnike iznad 15. godina, djeca do 4 godine i djeca od 5-14 godina.

Distribucija paketa hrane vršit će se putem vlastitih distributivnih kanala partnera – u prostorija partnera za ograničeni broj korisnika koji žive u tim naseljima i mogu osobno doći po njih, a za veći broj korisnika do njihovih domova, budući da je riječ o području koje obuhvaća veliki dio ruralnih krajeva gdje su cijene putnih karata visoke i broj sredstava javnog prijevoza ograničen.

Jedna od popratnih mjera projekta bit će izrada, dizajn i tisak Socijalne kuharice koja će sadržavati u tekstualnom i slikovitom obliku, najmanje 10 kuhanih obroka u vrijednosti do 10,00 kn po osobi, koje korisnici mogu pripremiti koristeći namirnice sadržane u paketu hrane. Socijalna kuharica će osim recepata, pružiti informaciju o najučinkovitijim načinima korištenja podijeljenih namirnica te osigurati uvid u pripremu jednostavnih, nutritivno vrijednih kuhanih obroka uz mali novčani iznos. Socijalna kuharica kao priručnik s receptima i savjetima, pridonijet će standardu života osoba pripadnika ciljane skupine, a u prvom redu pridonijet će njihovom osnaživanju u nošenju sa siromaštvom i smanjenju njihove socijalne isključenosti.

Materijalna deprivacija tip 2 (osnovna materijalna pomoć)

Procijenjeni broj korisnika koji će primiti pakete pomoći u higijeni je 19. 653 za koje je predviđena podjela tri vrste paketa prema uzrastu – odrasle osobe uključujući starije maloljetnike iznad 15 godina, djeca do 4 godine te djeca od 5-14 godina.

Aktivnošću podjele higijenskih paketa osigurava se znatnija kvaliteta života najpotrebitijima, ciljnoj skupini projekta kroz omogućavanje osnovnih higijenskih potrepština.

Stvara se osjećaj sigurnosti i dostojanstva.

Sve navedeno pridonosi osnovnom cilju Javnog poziva ublažavanju najgorih oblika siromaštva. Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordiniran sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a što je između ostaloga jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014-2020.

Popratna mjera koja će se pružiti projektom će poslužiti kao relevantna aktivnost u ispunjenju ciljeva projekta, Javnog poziva i Operativnog programa za hranu i/ili materijalnu pomoć u smislu ublažavanje najgorih oblika siromaštva bit će Edukacija korisnika o upravljanju kućnim budžetom. Edukaciju će održati vanjski stručnjaci prema djelatnicima partnerskih organizacija u obliku treniranja trenera koji potom imaju zadatak naučeno znanje prenijeti na korisnike odnosno educirati ciljanu skupinu korisnika o upravljanju kućnim budžetom vezano na svođenje troškova na minimum i zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba uz relativno skromne resurse. Direktni rezultati edukacija su stečena znanja o adekvatnom upravljanju kućnim budžetom planiranih 350 pripadnika ciljane skupine. Opći dugoročni rezultat ove aktivnosti bit će osnaživanje korisnika kroz međusobno druženje i razgovor čime će se doprinijeti ostvarivanju osnovnog cilja projekta odnosno, ublažavanje najgorih oblika siromaštva i s time povezanim smanjenju socijalne isključenosti.

 

 „Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Županja!“