Zaposlenici GDCK Županja sudjelovali na osnovnom stupnju edukacije zaposlenika Crvenog križa

Pridržavajući se Pravilnika o edukacijama Hrvatskog Crvenog križa od 12. svibnja 2017. godine, Gradsko društvo Crvenog križa Županja za svoje zaposlenike organiziralo je osnovni stupanj edukacije zaposlenika Crvenog križa, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaćao je znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njegovim načelima, međunarodnom humanitarnom pravu i Hrvatskom Crvenom križu te Etičkim kodeksom Hrvatskog Crvenog križa. Praktični dio edukacije obuhvaća tečaj osnovnih postupaka održavanja života (modul A).

Edukacije su održane 15. i 16. listopada 2021. godine u Odmaralištu GDCK Osijek u Orahovici. Osnovnu edukaciju je provela ravnateljica GDCK Županja Marija Dugalić, dok je Osnovni tečaj prve pomoći proveo licencirani predavač prve pomoći Zoran Zadro.

Svrha edukacije je lakša prilagodba i učinkovitije djelovanje u radnom okruženju. Polaznici su stekli, odnosno obnovili znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, upoznali se i osvijestili po kojim načelima Pokret djeluje, upoznali se s međunarodnim humanitarnim pravom, osvijestili kojim se sve djelatnostima Hrvatski Crveni križ bavi, dobili uvid u osnove prve pomoći, osvijestili važnost postupaka sa ozlijeđenom ili naglo oboljelom osobom te pružanju pomoći istoj te su naučili u kojim situacijama je potrebno primijeniti postupke prve pomoći.