Održana edukacija „Upravljanje kućnim budžetom i financijska pismenost“ u okviru FEAD projekta

U sklopu projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ u Bukovlju je 14. srpnja 2021. godine održana jednodnevna edukacija o upravljanju kućnim budžetom i financijskoj pismenosti koju je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Županja. Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 25 djelatnika i volontera prijavitelja projekta, GDCK Županja i partnerskih organizacija; HCK, GDCK Vinkovci, GDCK Vukovar, GDCK Ilok, GDCK Slavonski Brod, GDCK Nova Gradiška i  GDCK Novska.

Edukaciju o upravljanju kućnim budžetom i financijskoj pismenosti održala mr.sc. Ana Cvitković-Komesarović, certificirani facilitator za faciliranje rada velikih grupa i vođenju radionica.

Na samom početku edukacije, pozdravne govore održali su dr. Josip Jelić, predsjednik Hrvatskog Crvenog križa i gđa. Marija Dugalić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja.

Program edukacije otpočeo je temom „Uvod u upravljanje kućnim budžetom“ u sklopu koje su se u teorijskom dijelu obrađivale teme upravljanja kućnim financijama, unapređenje navika trošenja, unapređenje upravljanja osobnim financijama. U sljedećem bloku edukacije govorilo se kako pravilno i odgovorno upravljati kućnim budžetom uz analizu kućnih prihoda i rashoda te kako napraviti realan i održiv kućni financijski plan.

U drugom dijelu edukacije polaznici su radili praktične vježbe planiranja i upravljanja kućnog budžeta na način da se kroz rad na računalu izrađivao kućni budžet s prihodima i rashodima kroz svaki pojedini mjesec u godini. U zadnjem bloku edukacije odrađena je prezentacija i analiza rezultata vježbe polaznika.

Svrha održavanja edukacije djelatnika i volontera partnera je podizanje njihovih trenerskih kompetencija i boljeg usmjeravanja sadržaja na potrebe korisnika.

Djelatnici i volonteri prijavitelja i partnerskih organizacija održat će ukupno 18 jednodnevnih radionica o upravljanju kućnim budžetom i financijskoj pismenosti za najmanje 360 krajnjih korisnika.

U okviru ove popratne mjere izrađen je i tiskan priručnik „Evidencija prihoda i troškova sa savjetima za uštede u domaćinstvu“ u 3.500 primjeraka koji će biti podijeljeni krajnjim korisnicima.

Priručnik u digitalnoj verziji možete preuzeti ovdje.