Mladi za budućnost

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

HRVATSKI  CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA

Dr. Franje Račkog 30b

32270 Županja         

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

 

O PROGRAMU „MLADI ZA BUDUĆNOST“   (ispuni Anketu i sudjeluj)

Mladi su u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina suočeni s problemom integracije u društvo, što je posljedica gospodarske krize, nedostatka radnih mjesta, ukupnog smanjenja broja zaposlenih, nesigurnosti prilikom zaposlenja i slično, a sve to rezultira visokom stopom nezaposlenosti mladih osoba.

Nezaposlenost je jedan od najozbiljnijih problema današnjice, a posebice na području Vukovarsko srijemske- županije. Poražavajući je podatak da veliki broj mladih završavaju tek srednjoškolsko obrazovanje i ta tendencija samo raste.

Ovakvo stanje vodi trendu emigracije mladih visokoobrazovanih radnika koji je eskalirao u posljednjih nekoliko godina.

S obzirom na nezaposlenost koja je prošlih godina brzo rasla mladi su sve više zabrinuti za svoju budućnost te su sve više suočeni s nedostatkom perspektive. Pokazuje se da dolazeće generacije na sve veću nesigurnost u svome društveno- ekonomskom okruženju reagiraju povlačenjem u privatnost, snažnijom orijentacijom na obitelj, kao i suzdržanošću prema društvenom i političkom angažmanu

Da bi se tako velik i značajan potencijal iskoristio, mladima je potrebno osigurati produktivan rad i integraciju u društvo, stoga je nezaposlenost posebice ozbiljna kada je posrijedi ova dobna skupina.

„Mladi za budućnost“ je trogodišnji program usmjeren podizanju kvalitete života nezaposlenih mladih koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja kroz njihovo osnaživanje za zapošljavanje i/ili poticanje na nastavak školovanja.

Engleski naziv za ovu skupinu mladih je NEET skupina: Not in Education, Employment or Training.

Programom će se obuhvatiti mladi izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni (NEET skupina) na području grada Županje i općina Gunja, Vrbanja, Drenovci, Bošnjaci, Babina Greda, Štitar, Gradište i Cerna. To je ruralno i slabije razvijeno urbano područje u kojem ne postoje slične aktivnosti usmjerene mladima iz NEET skupine.

Program će obuhvatiti sve  mlade u dobi od 15 do 30 godina.

Postojanje problema utvrdili smo u svakodnevnom radu s korisnicima socijalnih usluga Gradskog društva Crvenog križa Županja, u direktnom razgovoru s mladima u zajednici, u komunikaciji s Centrom za socijalnu skrb Županja, Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem – Ispostava Županja, srednjim školama u Županji (Gimnazija Županja, Obrtničko-industrijska škola, Tehnička škola), jedinicama lokalne samouprave i udrugama koje se bave problemima mladih, te uvidom u postojeće statističke podatke.

Zahvaljujući dosadašnjoj dobroj suradnji i iskustvu u provedbi raznih natjecanja mladeži Crvenog križa- prijavitelja ovog programa, srednje škole iz Županje (Gimnazija Županja i Obrtničko-industrijska škola Županja) odlučile su se za partnerstvo s GDCK Županja i na zajedničku prijavu programa. Sa navedenim školama GDCK Županja više puta je surađivao kao partner ili suradnik na raznim projektima usmjerenim mladima.

S Centrom za socijalnu skrb Županja Gradsko društvo Crvenog križa surađuje dugi niz godina. GDCK Županja pružatelj je usluga iz sustava socijalne skrbi, a CZSS Županja izdaje rješenja za ostvarenje ili prekid prava. Osim tog, partneri su i suradnici na različitim projektima i programima od socijalnog značaja.

Partnerstvo s Općinom Babina Grada uspostavljeno je na temelju dugogodišnje suradnje u provođenju usluga socijalne skrbi na njihovom području, suradnji u raznim projektima socijalnog značaja, te radi dobrih iskustava pomoći djeci s teškoćama u razvoju na području Babine Grede od strane Gradskog društvo Crvenog križa Županja.

Sve navedene partnerske organizacije redovito se susreću s potrebama i problemima nezaposlenih mladih izvan sustava obrazovanja, kojima često ne mogu pomoći na način koji bi riješio problem. Po objavljivanju natječaja GDCK Županja obratilo se navedenim institucijama sa upitom o partnerstvu, na što su sve organizacije odgovorile potvrdno.

S obzirom na  ovaj problem s kojim se svi suočavamo, a posebno mlade nezaposlene osobe, istaknut ćemo programske aktivnosti koje bi se trebale provoditi u ovom Programu te opće i posebne ciljeve.

Opći cilj programa „Mladi za budućnost“ je podizanje kvalitete života mladih koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET)

 

Specifični ciljevi programa su:

 • Uspostavljanje suradnje sa svim bitnim dionicima u radu s mladima na lokalnoj razini radi zajedničke borbe protiv nezaposlenosti mladih
 • Poticanje mladih na preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim segmentima društvenog života
 • Razvijanje kompetencija bitnih za zapošljavanje korištenjem metoda neformalnog učenja
 • Informiranje o pravima i mogućnostima mladih (NEET)
 • Poticanje i informiranje o mogućnostima za povratak u sustav formalnog obrazovanja i  neformalnog obrazovanja kako bi se dodatno osposobili za zapošljavanje
 • Poticanje kreativnosti i sklonosti razvoju novih rješenja društvenih izazova  s ciljem promicanja poduzetništva i samozapošljavanja
 • Poticanje mladih na volontiranje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz razvoj interesa
 • Podizanje svijesti javnosti o potrebama i mogućnostima mladih nezaposlenih osoba izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja

 

Ostvarenju općeg i posebnih ciljeva ovog našeg Programa doprinosi se sljedećim aktivnostima:

 

OSNAŽIVANJEM MLADIH IZ NEET SKUPINE  kroz:

 

 • Edukativne aktivnosti za mlade izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni
 • Individualno savjetovanje mladih izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni
 • Tečaj iz osnova pomoći i njege u kući za zainteresirane korisnike Programa

 

JAČANJEM SURADNJE ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE MLADIMA putem:

 

 • Inicijalnih, koordinacijskih i evaluacijskih sastanaka sa svim bitnim dionicima u radu s mladima na lokalnoj razini
 • Održavanja Okruglog stola na temu nezaposlenosti mladih i uloge svih bitnih dionika u lokalnoj zajednici

 

PODIZANJEM SVIJESTI JAVNOSTI O PROBLEMIMA I MOGUĆNOSTIMA MLADIH IZ NEET SKUPINE I UKLJUČIVANJEM ZAJEDNICE

 

 • Uključivanje volontera u programske aktivnosti i poticanje na volonterstvo (uključivanje volontera u rad s mladima; poticanje mladih iz NEET skupine na volontiranje i volonterski angažman u GDCK Županja)
 • Javna kampanja za podizanje svijesti javnosti o potrebama i mogućnostima mladih nezaposlenih osoba izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja, te širenja vidljivosti Programa (objavljivanje članaka na web stranici i društvenim mrežama udruge; medijska kampanja na Hrvatskom radiju Županja)

 

Način na koji će se provoditi edukativne aktivnosti za mlade izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni (NEET)  jest slijedeći:

1. za svaku grupu korisnika edukacija će trajati 2 mjeseca (8 tjedana), pri čemu će se s edukatorima nalaziti jedan puta tjedno u trajanju od 2 sata. Edukaciju će provoditi voditeljica Programa sa suradnicima iz GDCK Županja, kao i svih partnerskih i suradničkih organizacija, a uključivati će različite teme rada:

 • informiranje o pravima i mogućnostima
 • život u zajednici – kako se uključiti i kako doprinijeti razvoju zajednice
 • razvijanje kompetencija bitnih za zapošljavanje (pisanje životopisa i molbe za posao, vježbanje razgovora za posao, prikupljanje relevantne dokumentacije, pretraživanje burze rada)
 • poticanje na samozapošljavanje i (socijalno) poduzetništvo 
 • mogućnosti nastavka formalnog obrazovanja
 • mogućnosti neformalnog obrazovanja i osposobljavanja za određena zanimanja
 • konstruktivno korištenje slobodnog vremena i poticanje na volontiranje
 • upoznavanje s radom udruga, mogućnosti financiranja iz različitih fondova, te procjena potreba zajednice i osmišljavanje rješenja problema kroz financiranje projekata

Edukativne aktivnosti provodite će se u minimalno 5 mjesta (Županja, Gunja, Vrbanja, Štitar, Babina Greda), a predviđa se provođenje aktivnosti i u Drenovcima, Bošnjacima, Gradištu i Cerni. Predviđeno je ukupno 15 grupa mladih sudionika na 9 različitih lokacija sa po najmanje 7-8 mladih nezaposlenih osoba u svakoj grupi.

Svi sudionici će po završetku edukacije dobiti pisanu potvrdu od organizacije prijavitelja.

 

2. Također će se pružati i individualno savjetovanje mladih izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni:

Osim grupne edukacije, korisnicima koji za to budu zainteresirani biti će omogućena:

 • izrada individualnog plana napretka
 • motiviranje i podrška u provođenju plana napretka – suradnja s lokalnim institucijama, informiranje, savjetovanje s drugim stručnjacima
 • praćenje napretka i evaluacija

Individualno savjetovanje odvijat će se dinamikom koja će se dogovoriti sa svakim korisnikom ponaosob. Neće biti obvezno za sve korisnike Programa, već samo za one koji za to pokažu interes.

 

3. Uključivanje volontera u programske aktivnosti i poticanje na volonterstvo:

 • uključivanje volontera u rad s mladima (pomoć voditeljici Programa u organizaciji i provođenju svih aktivnosti)
 • poticanje mladih iz NEET skupine na volontiranje i volonterski angažman u GDCK Županja

Volonterima u Programu pružit će se adekvatna podrška u obliku:

 • edukacije za volontere (prije početka rada s mladima)
 • mentorstva volontera (redoviti mjesečni sastanci i individualno mentorstvo po potrebi)

 

4. Tečaj iz osnova pomoći i njege u kući za zainteresirane korisnike Programa

Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Županja, koji godinama rade na programu pomoći i njege u kući prenijeti će svoje iskustvo i praksu, te sva potrebna znanja zainteresiranim korisnicima Programa. Tečaj će trajati 3 dana, ukupno 15 sati, a uključivat će teorijsku podlogu i praktičan rad. Po završetku tečaja, sudionicima će biti uručene prigodne potvrde.

 

Također će se održati i  Okrugli stol na temu nezaposlenosti mladih i uloge svih bitnih dionika u lokalnoj zajednici i evaluacijski sastanak prve godine provođenja Programa.

Na sudjelovanje u Okruglom stolu biti će pozvani svi partneri i sudionici u Programu, kao i ostale jedinice lokalne samouprave, udruge i organizacije koje se bave mladima, a biti će otvoreno za medije.

 

Partneri na Programu su:

 1. Centar za socijalnu skrb Županja,
 2. Općina Babina Greda,
 3. Gimnazija Županja i
 4. Obrtničko-industrijska škola Županja.

Suradnici na Programu su:

 1. Grad Županja,
 2. Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije,
 3. Pučko otvoreno učilište „Andragog“,
 4. Općina Štitar,
 5. Općina Gunja,
 6. Općina Vrbanja.

 

Partnerske organizacije sudjelovat će u inicijalnim, koordinacijskom i evaluacijskom sastanku, te na okruglom stolu s ciljem iznalaženja najboljeg načina rješavanja problema mladih iz NEET skupine. Njihovi zaposlenici pomagat će voditeljici Programa u detekciji i animaciji korisnika Programa i stvaranju inicijalnog popisa korisnika, te kasnijem upućivanju novih korisnika u aktivnosti Programa.

 

Partnerske i suradničke organizacije svojim idejama i konkretnom aktivnošću doprinijeti će kvaliteti provođenja javne kampanje za podizanje svijesti javnosti o problemima i mogućnostima mladih iz NEET skupine.

Partneri, ali i suradnici u projektu sudjelovat će u edukativnim aktivnostima za mlade u vidu predavanja koja će za njih održavati u lokalnim zajednicama, a po potrebi uključivat će se i u individualno savjetovanje korisnika.

Po završetku prve godine provedbe Programa, partnerske i suradničke organizacije sudjelovat će u organizaciji i provođenju završnog događaja. Svoj doprinos dat će i u evaluaciji uspješnosti Programa.

Osim navedenog, partnerski i suradničke organizacije osiguravat će prostor za provođenje aktivnosti Programa

 

Partneri i Suradnici pomoći će u odabiru korisnika programskih aktivnosti (mladih iz NEET skupine).

Navedene organizacije će preporučiti korisnike prema:

 • kriteriju dobi i
 • udovoljavanju dvaju čimbenika (nezaposlenosti i prestanka obrazovanja),

 

a na zajedničkom inicijalnom sastanku kreirat će se inicijalni popis korisnika.

Svim detektiranim potencijalnim korisnicima uručit će se pozivi na uključivanje u programske aktivnosti, a zainteresirane korisnike rasporedit će se u grupe prema mjestu u kojem žive.

 

Centar za socijalnu skrb Županja biti će uključen u programske aktivnosti kao partnerska organizacija, a uvelike će doprinijeti ispunjenju ciljeva Programa pomažući u detekciji i animaciji korisnika, održavanju predavanja za korisnike, te sudjelovanjem u zajedničkim sastancima s ciljem traženja zajedničkog rješenja za problem NEET-a na lokalnoj razini.

Svojim savjetima i stručnim mišljenjima uvelike će olakšati rad voditeljici programa pri detekciji, uključivanju, animiranju i osnaživanju korisnika.

CZSS Županja istovremeno će kao korist od sudjelovanja u Programu imati obogaćivanje usluga za svoje korisnike, izlazak dijela korisnika iz sustava socijalne skrbi radi poboljšanja životnih uvjeta i zapošljavanja.

 

U programske aktivnosti kao partnerske organizacije uključene su i srednje škole u Županji, Gimnazija Županja i Obrtničko-industrijska škola, a kao suradnička organizacija uključeno je Pučko otvoreno učilište Andragog iz Županje.

Obrazovne ustanove doprinijet će ispunjenju ciljeva Programa pomažući u detekciji i animaciji korisnika, održavanju predavanja za korisnike, te sudjelovanjem u zajedničkim sastancima s ciljem traženja zajedničkog rješenja za problem NEET-a na lokalnoj razini.

Opća populacija građana Programom će se obuhvatiti kroz javnu kampanju za podizanje svijesti javnosti o problemima i mogućnostima NEET-a, a moći će se i aktivno uključiti u aktivnosti Programa kao volonteri.

U Programske aktivnosti partnerski je uključena općina Babina Greda, a izjavu o suradnji potpisali su Grad Županja, općine Gunja, Vrbanja i Štitar. Ostale općine također će biti pozvane na aktivno uključivanje u programske aktivnosti. Za njih će biti organizirani sastanci i okrugli stol kako bi zajedničkim snagama s ostalim dionicima doprinosilo rješavanju problema nezaposlenosti mladih izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Sudjelujući u Programu, jedinice lokalne samouprave proširit će svoja saznanja, razmijeniti iskustva i učiniti dodatan korak rješavanju problema mladih.

Izjavu o suradnji na Programu potpisao je Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije, ali će se u Program uključiti i ostale zainteresirane udruge koje se bave mladima na području Županje i 8 općina. Za njih će biti organizirani sastanci i okrugli stol kako bi zajedničkim snagama s ostalim dionicima doprinosilo rješavanju problema nezaposlenosti mladih izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja, te poticalo korisnike na uključivanje u život zajednice i volontiranje.

Osim suradnjom s navedenim ustanovama, korisnike projekta detektirati će i animirati djelatnici i aktivisti Gradskog društva Crvenog križa Županja koji su svakodnevno na terenu i u svom humanitarnom i socijalnom djelovanju brinu o onima kojima je pomoć najpotrebnija, pa su im često dostupni podaci i o mladima iz ciljane skupine.

Korisnici Programa moći će se uključiti tijekom čitavog trajanja Programa u različite aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Županja.

Tako, npr. za zainteresirane korisnike Programa omogućit će se besplatni Tečaj iz osnova pomoći i njege u kući – djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Županja, koji godinama rade na programu pomoći i njege u kući prenijeti će svoje iskustvo i praksu, te sva potrebna znanja zainteresiranim korisnicima Programa.

Tečaj će trajati 3 dana, ukupno 15 sati, a uključivat će teorijsku podlogu i praktičan rad. Po završetku tečaja, sudionicima će biti uručene prigodne potvrde.

Najvažnija dugoročna promjena koje će nastati provođenjem Programa je obogaćivanje ove ruralne sredine mladim osnaženim osobama, sposobnim za aktivno uključivanje u život lokalne zajednice.

Mlade osobe potaknute na nastavak formalnog ili  neformalnog obrazovanja, obogaćene važnim znanjima i vještinama, te novim poznanstvima i mrežom potpore vršnjaka doprinositi će razvoju svoje sredine. Korisnike Programa motivirat će se i educirati za razvijanje vlastitih ideja i inicijativa kako bi odgovorili na potrebe zajednice, pa će neki od njih u budućnosti kreirati i vlastita, a možda i tuđa, radna mjesta.

Ostvarivanje programskih ciljeva mjerit će se kroz subjektivnu i objektivnu komponentu. Subjektivno, sudionici će izražavati stupanj zadovoljstva sudjelovanjem u programskim aktivnostima, te procjenjivati razinu stečenih znanja i vještina.

Objektivno, ostvarivanje programskih ciljeva mjerit će se brojem korisnika u programskim aktivnostima i prisutstvom na edukativnim radionicama, brojem i strukturom vanjskih sudionika predavača, brojem mladih osoba iz NEET skupine koji su se vratili u sustav formalnog obrazovanja i onih koji su se uključili u neformalno obrazovanje radi osposobljavanja za zapošljavanje, brojem zaposlenih korisnika Programa, brojem mladih uključenih u volontiranje i brojem volonterskih sati, brojem medijskih nastupa i objavljenih članaka o Programu.

 

Po završetku programa „Mladi za budućnost“ očekujemo:

 

 • Uspostavljenu uspješnu suradnju s lokalnim dionicima u radu s mladima na lokalnoj razini radi zajedničke borbe protiv nezaposlenosti mladih
 • Uključenost mladih u edukativne aktivnosti i potaknuto na
  • preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim segmentima društvenog života
  • razvijanje kompetencija bitnih za zapošljavanje korištenjem metoda neformalnog učenja
  • informiranje o pravima i mogućnostima mladih (neet)
  • povratak u sustav formalnog obrazovanja i  neformalnog obrazovanja kako bi se dodatno osposobili za zapošljavanje
  • razvoj kreativnosti i sklonosti razvoju novih rješenja društvenih izazova  s ciljem promicanja poduzetništva i samozapošljavanja
  • volontiranje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz razvoj interesa
 • Mladih korisnici uključeni u individualno savjetovanje i podršku, te dodatno osnaženi i motivirani za promjenu dosadašnjeg načina života, povećana vjerojatnost uspješnosti postizanja programskih ciljeva
 • korisnici Programa uključeni se u neki oblik volontiranja u GDCK Županja ili drugim organizacijama u zajednici
 • dio korisnika Programa osposobljeno za pružanje usluge pomoći i njege u kući, čime se povećavaju njihove kompetencije i šansa za zapošljavanje
 • Podignuta svijesti javnosti o potrebama i mogućnostima mladih nezaposlenih osoba izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja

 

Po isteku Programa nastavit će se s provođenjem nekih aktivnosti, kao što je savjetovanje mladih iz NEET skupine, s čime će nastaviti educirani volonteri, a uključit će se volonterski i voditeljica Programa.

Ovo je inovativni Programa na našem području i niti jedna udruga ne provodi slične aktivnosti, pa ćemo Program nastaviti aplicirati na buduće natječaje, nacionalne i međunarodne.

 

 

 

Sve zainteresirane mlade osobe pozivamo da nam se priključe u program. Dodatne informacije mogu se saznati putem:

 1. www.crvenikrizzupanja.hr
 2. www.facebook.com/crveni-križ-županja
 3. mladizabuducnost1@gmail.com
 4. 097/7284-237
 5. 032/831-607