Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradsko društvo Crvenog križa Županja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u privitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati Gradskom društvu Crvenog križa Županja :

- poštom na adresu: Dr Franje Račkog 30b, 32270 Županja
- putem telefona na broj 032/831-607
- na fax broj: 032/830-398
- elektroničkom poštom na:_________________________________________________

ili donijeti osobno u Gradsko društvo Crvenog križa Županja od 8-15 sati radnim danom.

Odlukom ravnateljice GDCK Županja službenikom za informiranje imenovan je Draško Nemetz voditelj odjela za pomoć u kući, prvu pomoć i administrativne poslove.