Akcije darivanja krvi u kolovozu 2016. godine

Prva akcija darivanja krvi provesti će se 02.kolovoza 2016. godine u Županji u Crvenom križu od 10 do 14 sati.

Druga akcija darivanja krvi provesti će se 26. kolovoza 2016. godine u Štitaru u osnovnoj školi od 14,30 do 17,00 sati

Treća akcija darivanja krvi provesti će se 26. kolovoza 2016. godine u Gradištu u osnovnoj školi od 18,30 do 20,30 sati