SVEČANA DODJELA UVJERENJA ZA ZANIMANJE NJEGOVATELJ/ NJEGOVATELJICA STARIH I NEMOĆNIH OSOBA U PROJEKTU ZAŽELI

Projekt Zaželi- "Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji" financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i usmjeren je na 49 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja iz Cerne, Gradišta i Gunje.

Jedna od aktivnosti ovog projekta jeste Obrazovanje i osposobljavanje za zanimanje Njegovateljica starih i nemoćnih osoba čime će steći javnu ispravu o obrazovanju. To će uvelike utjecati na njihovu radnu aktivaciju te na povećanje njihove zapošljivosti. Kako bi stekle javnu ispravu o obrazovanju, žene su bile obvezne odslušati teoretski dio i vježbe koje je provodilo Učilište Otok iz Otoka te odraditi praktični dio nastave koji je odrađen u dva doma za stare i nemoćne osobe, Eurovita u Županji i Svjetlost u Gradištu.

Tijekom obrazovanja za zvanje njegovateljice, žene su uz nastavu i praksu obilazile i krajnje korisnike kojih prema trenutnim podacima ima 320.

U općini Cerna zaposleno je 11 žena i one obilaze ukupno 81 korisnika. U općini Gradište zaposleno je 10 žena koje obilaze ukupno 62 korisnika, dok su u općini Gunja zaposlene 24 žene koje obilaze ukupno 177 korisnika.
Iz navedenih podataka jasno je vidljivo da su žena svojim trudom, radom i nesebičnim zalaganjem doprinijeli boljem i kvalitetnijem životu krajnjih korisnika, a povećali su i svoja znanja i vještine te zapošljivost nakon završetka projekta.