Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora