Osnovni stupanj edukacije zaposlenika Crvenog križa

Zaposlenici GDCK Županja sudjelovali na osnovnom stupnju edukacije zaposlenika Crvenog križa

Pridržavajući se Pravilnika o edukacijama Hrvatskog Crvenog križa od 12. svibnja 2017. godine, Gradsko društvo Crvenog križa Županja za svoje zaposlenike organiziralo je osnovni stupanj edukacije zaposlenika Crvenog križa, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.