stalna radna tijela

Stalna radna tijela

STALNA RADNA TIJELA

Za obavljanje određenih poslova i zadaća Odbor Gradskog društva Crvenog križa Županja osnovao je stalna radna tijela:

1. Savjet za zdravstvene djelatnosti od pet (5) članova - voditelj Janja Stojanović

2. Savjet za socijalne aktivnosti od tri (3) člana - voditelj Kata Spaić
3. Savjet za rad s mladima od devetnaest (19) članova - voditelj Zoran Zadro
4. Savjet za pripremu i djelovanje u katastrofama i drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima od tri (3) člana - voditelj Jakob Galović