pomoć u kući

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Pomoć u kući

POMOĆ U KUĆI

Gradsko društvo Crvenog križa Županja usluge pomoći u kući pruža korisnicima socijalne skrbi kojima je pravo na pomoć u kući utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb te građanima koji uslugu plaćaju sami na temelju ugovora koji sklapaju s Gradskim društvom Crvenog križa Županja.