ostvarivanje prava

Ostvarivanje prava

OSTVARIVANJE PRAVA

Ostvarivanje prava na pomoć u kući putem Centra za socijalu skrb
Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013), centar za socijalnu skrb pomoć u kući može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe: