humanitarna pomoć

"Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje" uvršten u FEAD katalog projekata 2018./2019.

Europski projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“ čiji je nositelj GDCK Županja prepoznat je kao primjer dobre prakse. Uvršten je u FEAD katalog koji prikazuje kratki pregled 28 uspješnih projekata 2018./2019. godine koje financira FEAD (Fond europske pomoći za najpotrebitije) na razini cijele Europske unije.

Humanitarna pomoć

HUMANITARNA POMOĆ

GDCK Županja sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 128/10) pruža humanitarnu pomoć na području grada Županja i pripadajućih 8 općina.
Pomoć se pruža:

• socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;
• žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;
• osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva;
• iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijama