humanitarna pomoć

Humanitarna pomoć

HUMANITARNA POMOĆ

GDCK Županja sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 128/10) pruža humanitarnu pomoć na području grada Županja i pripadajućih 8 općina.
Pomoć se pruža:

• socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;
• žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;
• osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva;
• iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijama