djelovanje GDCK Županja u katastrofama

Djelovanje GDCK Županja u katastrofama - poplave 2014.

DJELOVANJE GDCK ŽUPANJA U KATASTROFAMA- POPLAVE 2014.GOD

Rad Gradskog društva Crvenog križa Županja u 2014. godini obilježile su aktivnosti povezane sa djelovanjem u prirodnim katastrofama. U svibnju 2014. godine županjsku Posavinu pogodila je do sada neviđena poplava iza koje su ostali uništeni domovi, polja, infrastrukturni objekti, objekti javne namjene što je pogodilo veliki broj stanovnika istočnog djela županjske Posavine.