ZDRAV OBROK, ZDRAVO DIJETE

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA

Dr. Franje Račkog 30b, 32270 Županja

OIB: 04285715387

 

 

„ZDRAV OBROK, ZDRAVO DIJETE“

 

 

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Županja, u partnerstvu s jedanaest osnovnih škola s područja županjske Posavine, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Županja, provodi Projekt „Zdrav obrok, zdravo dijete“ od 07. rujna 2015. godine do 30. lipnja 2016. godine uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

 

Projekt provodi voditeljica projekta Silvija Mikulić, uz tehničku pomoć zaposlenika GDCK Županja i volontera GDCK Županja.

 

Projektom „Zdrav obrok, zdravo dijete“ osigurava  se redovita i kvalitetna prehrana djece iz socijalno ugroženih obitelji  u osnovnim školama  s ciljem poboljšanja kvalitete života i smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti na području županjske Posavine. Provedbom ovog projekta, djeci  se pruža osjećaj sigurnosti, povećava se njihovo socijalno uključivanje u vršnjačke skupine te smanjuje se osjećaj isključenosti zbog lošeg materijalnog statusa. Provođenjem ovoga projekta izbjeći će se nepoželjne posljedice kao što su društveni i psihološki poremećaj u rastu i razvoju, umor, iscrpljenost i demotiviranost za obrazovanje.

 

 Izravni korisnici ovoga projekt su: djeca iz sustava socijalne skrbe, siromašne osobe iz obitelji u socijalnoj potrebi, djeca samohranih roditelja a koji su u socijalnoj potrebi te višečlane obitelji u socijalnoj potrebi. Neizravni korisnici projekta: obrazovne institucije kao navedeni partneri projekta (osnovne škole), opća populacija građana, volonteri kao djelatnici projekta koji će sudjelovati u provedbi projekta, ustanova pružatelja socijalne skrbi kao suradnik u projektu koji će imati koristi od razvoja socijalnih usluga i njihove bolje usmjerenosti socijalno ugroženima te udruge i građanske inicijative kao korisnici projekta čiji će se kapaciteti unaprijediti provedbom projekta.

 

Projekt se provodi na području Grada Županje i općina: Drenovci, Babina Greda, Štitar, Vrbanja, Bošnjaci i Gradište.

 

Ovim projektom unaprijeđuje se kvaliteta života socijalno ugroženih i isključenih skupina, podiže se svijest o potrebama socijalno isključenih i izoliranih skupina, pomaže se u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, uključuju se djeca u vršnjačke skupine te samim time smanjuje socijalna nejednakost i diskriminacija, povećava se broj izravnih korisnika školske prehrane.

 

Mjerljivi rezultati koje očekujemo po završetku projekta će biti: osigurana redovna i zdrava prehrana za 340 učenika školske prehrane, ažuriran popis izravnih korisnika koji su socijalno ugroženi, ažuriran popis potencijalnih korisnika iz socijalno osjetljivih i ugroženih skupina, osposobljenost 5 volontera u podizanju svijesti lokalne javnosti o važnosti organizirane školske prehrane te povećana svijest građana o socijalnoj osjetljivosti i važnosti organizirane školske prehrane putem lokalnih medija.

 

Po završetku projekta, doprinijeti će se kvaliteti sustava organizirane školske prehrane kroz povećanje ukupnog broja korisnika.

Informiranjem lokalne javnosti o projektu pridonijet će se boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.

 

Projekt se zajednički provodi u partnerstvu s:

1. Osnovnom školom Ivan Goran Kovačić, Štitar,

2. Osnovnom školom Mate Lovraka, Županja,

3. Osnovnom školom fra Bernardina Tome Leakovića, Bošnjaci,

4. Osnovnom školom Mara Švel Gamiršek, Vrbanja,

5. Osnovnom školom Josip Kozarac, Soljani

6. Osnovnom školom Ivana Kozarca, Županja,

7. Osnovnom školom Ivan Meštrović, Drenovci,

8. Osnovnom školom „Ivan Filipović“, Račinovci,

9. Osnovnom školom „Davorin Trstenjak“, Posavski Podgajci,

10. Osnovnom školom GRADIŠTE, Gradište i

11. Osnovnom školom „Mijat Stojanović“, Babina Greda.