EU - Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji 2

  Europska Unija                                                                                  Europski socijalni fond

 

 

Naziv projekta: "Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji 2"

Partneri na projektu:
            1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci
            2. Centar za socijalnu skrb Županja
            3. Općina Gradište
            4. Općina Gunja
            5. Općina Cerna

 

 

Kratki opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati projekta

"Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji 2" usmjeren je na 56 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja iz Cerne, Gradišta i Gunje, s ciljem osnaživanja i unaprjeđenja njihovog radnog potencijala, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života za min 336 krajnjih korisnika. Projekt će trajati 15 mjeseci, tijekom čega će žene biti zaposlene na 12 mjeseci, a omogućit će im se obrazovanje za određena zanimanja koja su verificirana od strane Min. te sva potrebna oprema i materijal za rad.

Održivost rezultata projekta ogledat se prvenstveno u povećanju zapošljivosti žena pripadnica ciljnih skupina, što će biti direktan rezultat njihova osnaživanja i povećanja radnog potencijala. Jedna od projektnih aktivnosti je obrazovanje i osposobljavanje žena za određena zanimanja, čime će steći javnu ispravu o obrazovanju. To će uvelike utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta, a i sama činjenica da će po završetku projekta imati dodatnih 12 mjeseca radnog iskustva povećat će njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Ukupan iznos projekta iznosi 5.052.280,00 kune koji u stopostotnom (100%) iznosu financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Kontakt osobe za više informacija:

1. Marija Dugalić, ravnateljica GDCK Županja
2. Darija Pušeljić, voditeljica projekta
3. Mirna Kopić, računovodstveni referent
4. tel: 032/ 831- 607,  fax: 032/830-398
5. gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr
6. darija.puseljic@gmail.com