Prva pomoć

Prva pomoć kao tradicionalna djelatnost Crvenog križa, od posebnog je značaja
za cijelu zajednicu jer pravodobno i pravilno pružena prva pomoć smanjuje trajanje
liječenja, sprječava ili smanjuje invalidnost, a nerijetko i spašava život. Cilj obuke prve
pomoći je pripremiti obične ljude, neprofesionalce da spremno pristupe ozlijeđenoj ili
naglo oboljeloj osobi i da pravilno pruženom pomoći do dolaska stručne medicinske
pomoći spase život i skrate vrijeme liječenja i oporavka.

Tečajevi se razlikuju po broju sati trajanja obuke i odabranim temama, ovisno o tome kojoj su populaciji namijenjeni. To omogućava svim građanima u Hrvatskoj da se u skladu sa svojim interesima i potrebama uključe u jedan od tečajeva.
Hrvatski Hrvatski Crveni križ izravno ili putem društava Crvenog križa sudjeluje u provedbi tečajeva prve pomoći na cjelovitom području.

Ne znate pružiti prvu pomoć, a želite naučiti?

Želite obnoviti vaše dosadašnje znanje prve pomoći?
Uključite se, u skladu sa svojim interesima i potrebama na jedan od ponuđenih tečajeva prve pomoći!

Vježbanje praktičnih postupaka, kojima obiluje prva pomoć, uz stručnu pomoć predavača – instruktora, nezamjenjiv je način učenja prve pomoći.

Tečajevi za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći

1. Osnovni tečaj za osposobljavanje građana u pružanju prve pomoći
Program ovog tečaja prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa dobio je 2001. godine licencu Europskog referalnog centra za prvu pomoć. Tečaj u trajanju od 14 sati namijenjen je svim građanima koji žele steći znanje prve pomoći.

2. Tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače u auto-školama
Tečaj se provodi kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.

3. Tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu
Provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83).
Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

4. Obuka prve pomoći za djecu u osnovnim školama i za mladež u srednjim školama
Trenutno ne postoje standardizirani programi obuke prve pomoći za djecu i mladež. Obuka se provodi na razne načine, a najčešće kao dio programa za mladež.

5. Tečaj za osposobljavanje ekipa prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, epidemija i oružanih sukoba

6. Tečaj prve pomoći za obnovu znanja
S vremenom se gubi dio stečenog znanja i vještina prve pomoći.
Obnova znanja nužna je za održavanje kvalitete znanja, koja omogućava spremno djelovanje u slučaju potrebe.

7. Program prve pomoći za spasioce na vodi
Osposobljavanje iz prve pomoći sastavni je i obavezni dio osposobljavanja spasioca na vodi, Nakon tečaja u trajanju od 20 sati polaže se ispit koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela. Položeni ispit iz prve pomoć je jedan od uvjeta za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za spasioca na vodi. Služba spašavanja