Skupština

SKUPŠTINA

Skupština GDCK Županja je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika - zastupnika. Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Županja čine predstavnici mjesnih i općinskih društava Crvenog križa, aktiva DDK, Kluba mladeži, aktiva voditelja mladih Crvenog križa te delegirani predstavnici potpornih članova: Grada Županje, Centra za socijalnu skrb Županja, Doma zdravlja Županja i Dječjeg vrtića „Maslačak“ Županja.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Skupština Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Županja broji 31 člana.

Izborno konstituirajuća sjednica skupštine GDCK Županja održana je 29. prosinca 2020. godine.

Za predsjednicu GDCK Županja na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši s danom održavanja sjednice, izabrana je Terezija Nemetz, a za potpredsjednike - Miroslav Varzić i Ivan Džinić.