ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI GDCK ŽUPANJA

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA

Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj stupaju na snagu Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Voditelj obrade osobnih podataka:

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Županja,

Dr. Franje Račkog 30b,

32770 Županja

            Telefon: 032/ 831- 607

            e-mail: gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr

 

Izjava o obradi i zaštiti osobnih podataka Gradskog društva Crvenog križa Županja odnosi se na zaštitu i obradu osobnih podataka i privatnosti fizičkih osoba korisnika usluga Gradskog društva Crvenog križa Županja, fizičkih osoba, sudionika i korisnika usluga programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije i proračuna Republike Hrvatske koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Županja te drugih ispitanika kada je obrada osobnih podataka proizašla iz obveze ili odnosa s Gradskim društvom Crvenog križa Županja. Izjava se također odnosi na primjenu kolačića („cookies“) na internet stranici www.crvenikrizzupanja.hr te ste korištenjem navedene web stranice suglasni s načinom obrade podataka opisanih u Izjavi te pohranom i pristupom kolačića Vašim uređajima.