Akcije darivanja krvi u 2022. godini - raspored

Raspored akcija darivanja krvi u 2022. godini možete pogledati ovdje. Za svaki mjesec raspored akcija sa lokacijama objavljujemo na službenoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/CKZupanja

Zahvaljujemo na humanosti i svakoj darovanoj dozi krvi!