Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u postupku javne nabave: Nabava paketa hrane za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ – FEAD

Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u postupku javne nabave: Nabava paketa hrane za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ – FEAD

NABAVA PAKETA HRANE

za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ – FEAD

Naručitelj je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dana 11. siječnja poslao na objavu Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u postupku javne nabave: Nabava paketa hrane za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ - FEAD,  Evidencijski br. nabave: 10-20 JN.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti izmjenjeni pročišćeni tekst dokumentacije o nabavi, izmjenjenu verziju Troškovnika i odgovor i pojašnjenje DZN pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.