Darivanje krvi u kolovozu 2022.godine

Tri akcije darivanja krvi u jednom danu

24.kolovoz 2022.godine

Županja u Cjelodnevnom boravku B.Radića 101. od 10-13 sati

Štitar u Maloj sali općine od 15 do 17 sati

Gradište u prostoru Crvenog križa Gradište od 18 do 20 sati