Potpisan Ugovor o kupoprodaji paketa hrane za projekt FEAD

10. ožujka 2021. godine u Koprivnici su Gradsko društvo Crvenog križa Županja i PODRAVKA Prehrambena industrija d.d. potpisali Ugovor o kupoprodaji paketa hrane u okviru projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja i stariji potpredsjednik Podravke za Adria regiju, gosp. Milan Tadić sklopili su Ugovor o kupoprodaji 36.848 paketa hrane, od toga 30.024 paketa za odrasle i starije maloljetnike (iznad 14 godina) te 6.824 paketa za djecu od 0 do 14 godina starosti koji će biti distribuirani korisnicima projekta u 4 podjele do kraja projekta (studeni 2021.).

Projektni tim je s gosp. Božom Sušilovićem, voditeljem gastro prodaje dogovarao način i dinamiku isporuke paketa hrane na adrese skladišta prijavitelja i partnerskih organizacija. Prema dogovorenom planu isporuke paketa hrane, prva isporuka je planirana 22. ožujka 2021. godine, a o samoj podjeli korisnici projekta će biti pravovremeno obaviješteni.

Više o projektu "Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2": http://crvenikrizzupanja.hr/humanitarni-paket-za-slavoniju-i-pounje2


Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalni pomoć za razdoblje 2014. - 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).