Društvo Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije

„Klub 100“ – Program rada za 2022. godinu

 U utorak, 21. prosinca 2021. godine održan je godišnji sastanak i božićni domjenak „Kluba 100“ Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije, kluba koji okuplja darivateljice koje su krv   dale 75 i više puta te dobrovoljne davatelje krvi koji su dali krv 100 i više puta.

Utemeljen „Klub 100“ – klub koji okuplja višestruke darivatelje krvi

14. lipnja u okviru Svjetskog dana darivatelja krvi na sjednici Odbora i Nadzornog odbora Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije utemeljen je „Klub 100“ koji okuplja darivateljice sa 75 i više darivanja krvi i darivatelje sa 100 i više darivanja krvi.