Volonteri

Volontiranje

Volontiranje u kriznim situacijama

Volonterstvo je prednost za društvo u cjelini i pojedinca volontera jer jača osjećaje povjerenja, solidarnosti i uzajamnosti među građanima te stvara mogućnosti za aktivno sudjelovanje.1
Tijekom posljednjih godina u svijetu je značajno porastao broj prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom, a taj trend će se, nažalost, vjerojatno nastaviti.2
Velike tragedije koje se učestalo događaju u cijelome svijetu naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na krizne situacije, što je slučaj i u Republici Hrvatskoj.
Takve tragedije iziskuju potrebu reagiranja, ne samo nadležnih javnih institucija već i šire zajednice, gdje posebno dolazi do izražaja uloga volontera koji pomažu pogođenom stanovništvu.
Volontiranje je vrijedan dio svake zajednice. Volonteri dolaze iz svih segmenata društva. U vrijeme kriznih situacija baš svatko ima potencijal doprinijeti svojom osobnom snagom i znanjima.3

Socijalna i ekonomska vrijednost volontiranja u kriznim situacijama

Volonterstvo je "univerzalna ljudska pojava"4, od važne društvene i ekonomske koristi za društvo.
Znanstvenici procjenjuju ukupnu gospodarsku vrijednost svjetske volonterske radne snage na gotovo 1,4 trilijuna dolara, odnosno više od 2 posto globalnog bruto dohotka (BDP). Mjerenje gospodarske vrijednosti volontiranja te poticanje vlada zemalja na donošenje strategija koje promiču volontiranje proširilo bi svijest o stvarnoj vrijednosti volontera.2
Prema istraživanjima (UNISDR), jedna kuna uložena u smanjenje rizika od katastrofa, što znači i u edukaciju volontera, donosi uštedu od sedam kuna prilikom smanjenja štete u kriznoj situaciji.
Ipak, socijalna vrijednost volontiranja veća je čak i od ekonomske. Volonteri ulažu svoje vrijeme, vještine, znanja, talente i volju očekujući zauzvrat jako malo. Važno je prepoznati njihov doprinos te ih poticati, isticati vrijednost njihovog doprinosa i odati priznanje za njihov rad. Pojedinačni volonteri, kao i organizirane skupine volontera, mogu ponuditi obilje vještina i resursa koji se mogu koristiti prije, za vrijeme i nakon krizne situacije.

Volontiranje u Hrvatskom Crvenom križu

Ukoliko želite postati volonter Hrvatskog Crvenog križa javite se u društvo Crvenog križa prema mjestu Vašeg stanovanja. Temeljem Vaših znanja i iskustava postoji mogućnost da Vas se uputi na različite edukacije na regionalnom, nacionalnom ili međunardonom nivou. Nakon toga postoji mogućnost sudjelovanja u različitim akcijama pomoći u Hrvatskoj ili svijetu.