Završena Energetska obnova zgrade Gradsko društvo Crvenog križa Županja na adresi Dr. Franje Račkog 30b, Županja

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja korisnik je projekta „Energetska obnova zgrade Gradskog društvo Crvenog križa Županja“ čija ukupna vrijednost je 626.511,30 kn, od toga EU sufinanciranje je 395.878,51 kn. Gradsko društvo Crvenog križa Županja se prijavilo na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2018. godinu, koji je raspisan od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ugovorom koji je potpisan 21. siječnja 2019. godine, Gradskom društvu Crvenog križa Županja je odobreno do 91.403,12 kn sufinanciranja za projekt energetske obnove, čime se vlastiti udio sufinanciranja značajno smanjio. Trajanje projekta je 24 mjeseca, od 16. studenog 2018. do 15. studenog 2020. godine. Projekt se provodi s ciljem energetske obnove koja će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova Energetske obnove zgrade Gradsko društvo Crvenog križa Županja na adresi Dr. Franje Račkog 30b, Županja, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su u travnju ove godine završeni i odobreni od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja projektom je implementirao sljedeće mjere energetske učinkovitosti: izrada glavnog projekta energetske obnove, povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visoko-učinkovitog sustava grijanja, zamjena ili uvođenje sustava hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode te sustava kontrolnih mjerila energenata i vode.

Realizacija navedenih mjera rezultirala je energetskom obnovom zgrade Gradskog društvo Crvenog križa Županja kojom je projektirana ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 56,15%, a također i smanjenje emisije CO². Pored toga, energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden od strane Gradskog društva Crvenog križa Županja uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o. Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr.

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog Križa Gradskog društva Crvenog križa Županja.


   

Zgrada Gradskog društva Crvenog križa Županja na adresi Dr. Franje Račkog 30B, Županja nakon završene Energetske obnove.