JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI SVAKI DAN POTPORU U SVOM DOMU" - OPĆINA GUNJA

Na temelju članka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 01/18. i 01/20.), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0183, od 15. ožujka 2024. godine, u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. iz ESF+, načelnik Općine Gunja objavljuje

 

JAVNI POZIV  ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU
„ZAŽELI SVAKI DAN POTPORU U SVOM DOMU“

 

VAŽNA NAPOMENA:

Prijava na ovaj poziv služi isključivo prikupljanju podataka o potencijalnom broju korisnika koji ispunjavaju uvjete u projektu i ne znači automatsko uključivanje u projekt!

Poštovani,

Općini Gunja odobrena je provedba projekta „Zaželi svaki dan potporu u svom domu“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (18 i više godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Ovim putem Općina Gunja poziva osobe s područja općine Gunja koje pripadaju ciljnoj skupini da ispunjavanjem obrazaca iskažu interes za sudjelovanje u projektu.

Potrebne obrasce moguće je preuzeti u zgradama sjedišta Općine Gunja i Gradskog društva Crvenog križa Županja ili na WEB stranicama https://www.gunja.hr/ i https://www.crvenikrizzupanja.hr/ te ih u pisanom obliku predati osobno ili poštom:

 • na adresu Općine Gunja: Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja

ili poslati na e-mail: opcinagunja.zazeli@gmail.com.

Rok za prijavu:

Ovaj poziv je otvoren do 15.03.2027. godine.

 

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  

 1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta, odnosno trenutno ne prelazi 984,42 EUR (prosjek za veljaču 2024. godine), a koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.  
 2. Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko  HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta, odnosno trenutno ne prelazi 1.640,70 EUR (prosjek za veljaču 2024. godine), a koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 3. Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu čiji mjesečni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko  HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta, odnosno trenutno ne prelazi 2.461,05 EUR (prosjek za veljaču 2024. godine), a koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

NAPOMENA: Navedena mjesečna izvješća HZMO-a „Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“ (relevantan podatak nalazi se u stupcu „Prosječna neto mirovina u eurima“, u retku „Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina“ - u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora) dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313  te je za sva uključivanja sudionika potrebno pratiti relevantne podatke za ispravan mjesec sukladno odredbama ovog Poziva.

U slučaju višečlanog kućanstva svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine! 

 1. Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 ili više godina) - koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osoba s invaliditetom koja živi u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu može biti pripadnik ciljne skupine, uz uvjet da ukoliko živi u višečlanom kućanstvu moraju svi ostali članovi kućanstva biti pripadnici ciljne skupine!

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete.  

 

Svi zainteresirani koji ispunjavaju navedene uvjete trebaju dostaviti popunjen i potpisan „Obrazac za iskaz interesa“ kao i sljedeću dokaznu dokumentaciju:

Za pripadnike ciljne skupine od rednog broja 1. - 3. (osobe starije od 65 godina)

 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob
 • potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana kućanstva)
 • potpisana Izjava o broju članova kućanstva; 

 

Za pripadnike ciljne skupine pod rednim brojem 4. (odrasle osobe s invaliditetom)

 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob
 • potpisana Izjava o broju članova kućanstva 
 • potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti.

 

OPĆINA GUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Anto Gutić, mag. nov.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE