Djelatnici FEAD projekta „Humanitarni paket za Slavoniju 2“ sudjelovali na 3. edukaciji o upravljanju projektom (PCM)

Djelatnici FEAD projekta sudjelovali su 7. srpnja 2017. godine u Novoj Gradiški na 3. Edukaciji o upravljanju projektom (PCM) posljednjoj od predviđene tri u ciklusu. Edukaciju je održao konzultant projekta Razvojna agencija VTA iz Virovitice. Na edukaciji su sudjelovali i predstavnici partnerskih organizacija odnosno društava Crvenog križa.     

                                                                                                                                                                                                                                        
Tijekom edukacije, djelatnici Razvojne agencije VTA predstavili su sudionicima izvještavanje u okviru provedbe FEAD projekta, u financijskom i narativnom smislu temeljem prijavljivanja zahtjeva za nadoknadom sredstava. U nastavku edukacije održana je prezentacija o informiranju, komunikaciji i vidljivosti projekata, prema Uputama za korisnike za razdoblje 2014. – 2020. i sukladno Uputama za informiranje i javnost u sklopu FEAD projekta, koje su nositelj i partneri dužni primjenjivati, budući da je projekt „Humanitarni paket za Slavoniju 2“ financiran sredstvima Europske unije.                                                                        

                                                                                                      

Po završetku jednodnevne edukacije, bilo je riječi o budućim projektima i odgovorima na pitanja vezanima za pojedine stavke prilikom formuliranja projektnih prijedloga, a sudionici su izrazili interes za daljnjom suradnjom s Razvojnom agencijom VTA.