Ravnatelj

RAVNATELJ

Ravnatelj GDCK Županja predstavlja i zastupa društvo, potpisuje u ime društva, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana, provodi odluke tijela društva, rukovodi radom stručne službe odnosno zaposlenicima pojedincima i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.
Nakon provedenog natječaja imenuje ga Odbor Gradskog društva Crvenog križa Županja uz prethodno dobivenu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj obnaša funkciju profesionalno u mandatnom razdoblju od četiri godine, a protekom mandata podliježe reimenovanju.

U Gradskom društvu Crvenog križa Županja poslove ravnateljice obnaša Marija Dugalić dipl.ing.