Izložba fotografija i videa unutar projekta "Pjesma za sve mlade!"

28. rujna 2018. godine, u Gradskom društvu Crvenog križa Županja, u okviru projekta ''Pjesma za sve mlade'' UP.02.1.1.02 –Operativni program ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020. kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda unutar natječaja Umjetnost i kultura za mlade, održana je izložba fotografija pod nazivom ''Naša lica i puno šarenih sitnica''. Ova izložba rezultat je 10 fotografskih radionica koje su se provodile kao aktivnosti Filmske i medijske kulture pod vodstvom fotografa Marijana Jovića te uz pomoć snimatelja Mate Balentovića. U radionicama je sudjelovalo 11 sudionika iz ciljne skupine projekta, a to su nezaposleni mladi, mladi s invaliditetom i mladi iz sustava socijalne skrbi. Izložba je osmišljena da sve fotografije budu na štafelijama te složene na način da ''ispričaju'' priču. Na fotografijama su se tako mogli vidjeti portreti sudionika fotografske radionice te fotografije nastale snimanjem s makroobjektivom koji prikazuje detalje na pojedinim predmetima. Osim fotografija, na izložbi je predstavljen i videouradak naših sudionika koji su snimanjem lutkarske predstave pokazali kako se snalaze u ulozi snimatelja. Sudionici su bili i glumci i snimatelji, a priču su sami osmislili i kreirali. Izložba je bilo jako posjećena te su na njoj, osim 30 sudionika projekta Pjesma za sve mlade, sudjelovali i drugi brojni gosti koji su pokazali interes za ovaj događaj te na taj način pokazali kako podržavaju provođenje ovog projekta. Današnji događaj popratili su mediji te smo i širu javnost uputili u provođenje projekta kao i i ovog događaja. Sudionici projekta pokazali su veliki interes za ovakve aktivnosti u kojima se obučavaju za određeno znanje na kreativan način. Ove aktivnosti vrlo su poticajne i nadamo se da će našim mladima otvoriti vidike za spoznavanje kvalitetnijeg iskorištavanja slobodnog vremena.