Nastavlja se provođenje trogodišnjeg programa "MLADI ZA BUDUĆNOST"

„Mladi za budućnost“ je trogodišnji program usmjeren podizanju kvalitete života nezaposlenih mladih koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja kroz njihovo osnaživanje za zapošljavanje i/ili poticanje na nastavak školovanja.

Mladi za budućnost Anketa

Program je namijenjen mladim osobama u dobi od 15 do 30 godina koji su izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET skupina). Program će se nastaviti provoditi na području grada Županje i općina Gunja, Vrbanja, Drenovci, Bošnjaci, Babina Greda, Štitar, Gradište i Cerna.

To je ruralno i slabije razvijeno urbano područje u kojem ne postoje slične aktivnosti usmjerene mladima iz NEET skupine.

 

S obzirom da je prva godina programa bila vrlo uspješna, u drugoj godini planiramo poboljšati naše programske aktivnosti te povećati broj mladih uključenih u programske aktivnosti.

 

Cilje je osnažiti mlade it NEET skupine  kroz:

 

 • Edukativne aktivnosti za mlade izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni
 • Individualno savjetovanje mladih izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni
 • Tečaj iz osnova pomoći i njege u kući za zainteresirane korisnike Programa

 

Način na koji će se provoditi edukativne aktivnosti za mlade izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni (NEET)  jest slijedeći:

1. za svaku grupu korisnika edukacija će trajati 2 mjeseca (8 tjedana), pri čemu će se s edukatorima nalaziti jedan puta tjedno u trajanju od 2 sata. Edukaciju će provoditi voditeljica Programa sa suradnicima iz GDCK Županja, kao i svih partnerskih i suradničkih organizacija, a uključivati će različite teme rada:

 • informiranje o pravima i mogućnostima
 • život u zajednici – kako se uključiti i kako doprinijeti razvoju zajednice
 • razvijanje kompetencija bitnih za zapošljavanje (pisanje životopisa i molbe za posao, vježbanje razgovora za posao, prikupljanje relevantne dokumentacije, pretraživanje burze rada)
 • poticanje na samozapošljavanje i (socijalno) poduzetništvo 
 • mogućnosti nastavka formalnog obrazovanja
 • mogućnosti neformalnog obrazovanja i osposobljavanja za određena zanimanja
 • konstruktivno korištenje slobodnog vremena i poticanje na volontiranje
 • upoznavanje s radom udruga, mogućnosti financiranja iz različitih fondova, te procjena potreba zajednice i osmišljavanje rješenja problema kroz financiranje projekata

Edukativne aktivnosti provodite će se u minimalno 5 mjesta (Županja, Gunja, Vrbanja, Štitar, Babina Greda), a predviđa se provođenje aktivnosti i u Drenovcima, Bošnjacima, Gradištu i Cerni. Predviđeno je ukupno 15 grupa mladih sudionika na 9 različitih lokacija sa po najmanje 7-8 mladih nezaposlenih osoba u svakoj grupi.

Svi sudionici će po završetku edukacije dobiti pisanu potvrdu o stečenim vještinama od organizacije prijavitelja.

 

2. Također će se pružati i individualno savjetovanje mladih izvan sustava obrazovanja i osposobljavanja koji nisu zaposleni:

Osim grupne edukacije, korisnicima koji za to budu zainteresirani biti će omogućena:

 • izrada individualnog plana napretka
 • motiviranje i podrška u provođenju plana napretka – suradnja s lokalnim institucijama, informiranje, savjetovanje s drugim stručnjacima
 • praćenje napretka i evaluacija

Individualno savjetovanje odvijat će se dinamikom koja će se dogovoriti sa svakim korisnikom ponaosob. Neće biti obvezno za sve korisnike Programa, već samo za one koji za to pokažu interes.

 

3. Uključivanje volontera u programske aktivnosti i poticanje na volonterstvo:

 • uključivanje volontera u rad s mladima (pomoć voditeljici Programa u organizaciji i provođenju svih aktivnosti)
 • poticanje mladih iz NEET skupine na volontiranje i volonterski angažman u GDCK Županja

Volonterima u Programu pružit će se adekvatna podrška u obliku:

 • edukacije za volontere (prije početka rada s mladima)
 • mentorstva volontera (redoviti mjesečni sastanci i individualno mentorstvo po potrebi)

 

4. Tečaj iz osnova pomoći i njege u kući za zainteresirane korisnike Programa

Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Županja, koji godinama rade na programu pomoći i njege u kući prenijeti će svoje iskustvo i praksu, te sva potrebna znanja zainteresiranim korisnicima Programa. Tečaj će trajati 3 dana, ukupno 15 sati, a uključivat će teorijsku podlogu i praktičan rad. Po završetku tečaja, sudionicima će biti uručene prigodne potvrde.

 

 

Sve zainteresirane mlade osobe pozivamo da nam se priključe u program.

 

Dodatne informacije mogu se saznati putem:

 1. www.crvenikrizzupanja.hr
 2. www.facebook.com/crveni-križ-županja
 3. facebook stranica: Mladi za budućnost- Trogodišnji Program Ministarstva Soc. Politike i Mladih
 4. mladizabuducnost1@gmail.com
 5. 097/7284-237
 6. 032/ 831-607