Obavijest o prethodnom savjetovanju - nabava paketa hrane u okviru FEAD projekta

Sukladno odredbi članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetobanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/2017, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja kao naručitelj (dalje u tekstu: Naručitelj), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe, obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u trajanju od najmanje 5 (pet) dana od dana javne objave, a u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.