Održane radionice na temu "Upravljanje kućnim budžetom"

U sklopu projekta "Humanitarni paket za Slavoniju 2" kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Županja u suradnji s 11 partnerskih i 4 suradničke organizacije, održana su edukativne radionice za krajnje korisnike projekta na temu "Upravljanje kućnim budžetom" u Županji za korisnike s područja grada Županje i okolnih mjesta te u Gunji za korisnike općina: Gunja, Vrbanja i Drenovci. Na području grada Siska, volonterka GDCK Sisak održala je radionicu za krajnje korisnike toga područja.

 

Krajnji korisnici uključeni u projekt i radionicu su siromašne osobe i osobe u riziku od siromaštva a najviše korisnici ZMN-a– primatelji zajamčene minimalne naknade (ZMN) kojima je pravo utvrđeno  rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb (CZSS); osobe starije od 65 godina - mjesečna primanja manja od 1.500 kn za samca i 2.000 kn za dvočlano kućanstvo; jednoroditeljske obitelji – primanja manja od cca 2.600 kn neto (niža od minimalne bruto plaće u RH 3.120 kn); obitelji s 3 i više djece (mlađe od 18 godina) – s ukupnim primanjima nižim od 5.705 kn (prosječna neto plaća u RH za svibanj 2016, prema podacima DZS) te zaposlene osobe koje 4 i više mjeseci nisu primile plaću – iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju duljem od 4 mjeseca 

 

Radionicu za korisnike s područja grada Županje i okolnih mjesta, održala je djelatnica GDCK Županja, Mirna Kopić, 05. rujna 2017. Radionicu za korisnike s područja općina Gunja, Vrbanja i Drenovci, održali su 12. rujna 2017. djelatnici GDCK Županja, Darija Pušeljić i Domagoj Nemetz. Radionicu za korisnike grada Siska, održala je volonterka Emma Cigler 11. rujna 2017.

 

Na radionicama su obrađene neke od tema:  

  • stil trošenja i financijski ciljevi
  • izrada dnevnika trošenja
  • upravljanje troškovima i mogućnost uštede
  • koji su naši dugovi i razvoj plana za bržu otplatu dugova
  • štednja i pametno ulaganje
  • koje su naše mogućnosti za doprinos kućnom budžetu

Ciljevi radionica bili su:

  • osvijestiti krajnje korisnike o racionalnom korištenju raspoloživih sredstava i svođenje njihovih troškova na minimum
  • zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba uz relativno skromne resurse
  • evidentiranje svojih rashoda i planiranje budućih prihoda te pomoć krajnjim korisnicima kako postepeno usvojiti nove navike trošenja.

Na kraju radionica, korisnici su razmijenili vlastita iskustva te su jedni od drugih naučili nove vještine za poboljšanje vođenja osobnih financija i vlastitog kućnog budžeta.

Do kraja projekta, planira se održati barem još devet radionica na ovu temu na ostalim područjima na kojima se provodi projekt.