Pogledaj oko sebe!

Društva Crvenog križa  Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i Sisačko – moslavačke županije od 30. rujna 2016. provode projekt pod nazivom "Humanitarni paket za Slavoniju 2". Projekt se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije kroz Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.godine.  Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. 
 

 

 

Ciljane skupine su samci i obitelji koje žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Glavna aktivnost projekta je podjela tri vrste paketa hrane najsiromašnijim građanima Republike Hrvatske. Provedbom projekta ostvaruje se sljedeći ciljevi: ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih i poboljšava kvaliteta života, smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg imovinskog stanja, unapređuje se sustav prikupljanja donacija hrane.

Svaki od spomenutih ciljeva vezan je uz konkretne aktivnosti projekta: nabava hrane, potpora sustavu donacija hrane te popratne aktivnosti projekta a sve navedeno pridonosi osnovnom cilju, ublažavanje najgorih oblika siromaštva. Dugoročni rezultat je ojačan i koordiniarni sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.

Kako je jedan od ciljeva projekta povećati donacije za 30% u odnosu na 2016., svi partneri projekta uključili su se u medijsku kampanju podizanja svijesti o doniranju, koja je posebno pojačana tijekom Tjedna Crvenog križa od 08. – 15. svibnja 2017. 

Kampanju provodimo javnim objavljivanjem putem radijskog jingla „Dajmo dar za pravu stvar“, video spota „Pogledaj oko sebe“ te plakata i letaka. 

Tijekom kampanje društva Crvenog križa organiziraju i niz radionica na temu donirane hrane i/ili osnovne materijalne pomoći/paketi higijene za djecu polaznike dječjih vrtića.