Svjetski dan darivatelja krvi

Svjetski dan darivatelja krvi obilježava se 14. lipnja svake godine kako bi se ukazalo na važnost dobrovoljnog, neplaćenog i redovitog davanja krvi. Pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije ove godine održava se globalna kampanja pod nazivom „Krv nas sve povezuje“.

 

Jedna četvrtina čovječanstva, u koju se ubrajaju i hrvatski građani, može doći do sigurnih doza krvi i krvnih pripravaka koji se prikupljaju prema načelima dobrovoljnosti, anonimnosti, besplatnosti i solidarnosti. Za tri četvrtine stanovništva krv se osigurava rodbinskim i prijateljskim davanjem i plaćanjem davateljima krvi. Navedena načela prva je 1948. godine prihvatila Liga društava Crvenog križa (današnja Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, IFRC), a podržala Svjetska zdravstvena organizacija, koja je ponovno istaknula njihov značaj nakon pojave AIDS-a, a zbog širenja ove bolesti putem krvi koja se uzimala od plaćenih davatelja.
 

Prema epidemiološkom stanju proširenosti neke bolesti u jednoj zemlji, određuju se testovi za ispitivanje prikupljene krvi na prisutnost uzročnika zaraznih bolesti. U Hrvatskoj se, kao i u razvijenim zemljama svijeta, zbog zaštite i sigurnosti bolesnika te pravodobnog i uspješnog transfuzijskog liječenja provodi samo dobrovoljno davanje krvi. Darivatelji krvi su nacionalno i strateško bogatstvo svake zemlje. Kao i u mnogim  zemljama tako i u Republici Hrvatskoj organizacija, prikupljanje i raspodjela krvi povjerena je službi za transfuzijsku medicinu i Crvenom križu koji u zajedničkoj suradnji ostvaruju prikupljanje potrebnih doza krvi za potrebe zdravstva.

Iznimno je važno uvijek imati dovoljan broj davatelja krvi, odnosno dovoljne količine krvi u pričuvi. S tim ciljem u Hrvatskoj je izgrađen sustav usklađenog davanja i prikupljanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa preko svojih društava koja okupljaju darivatelje krvi i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu te zavoda za transfuzijsku medicinu u drugim gradovima koji rade na uzimanju krvi, što u zajedničkoj suradnji omogućuje podmirenje iskazanih potreba zdravstva za krvi i krvnim pripravcima.

Tijekom 2015. godine Hrvatski Crveni križ u svojoj organizaciji prikupio je 154 186 doza krvi, a zajedno s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu 196 591 doza krvi. U odnosu na godinu prije, zabilježene su povećane potrebe zdravstva za krvi i krvnim pripravcima, ali su sve potrebe uspješno podmirene i ni jedan ljudski život nije bio ugrožen.
 

Među darivateljima krvi i dalje prednjače muškarci – 84 posto, dok na žene otpada 16 posto. Takav omjer nije neuobičajen s obzirom na to da žene smiju davati krv tri puta, a muškarci četiri puta godišnje. No, primjetno je da je među novim, mladim darivateljima krvi sve veći broj žena – njih 33 posto. Zbog pojave novih zaraznih bolesti sve su stroži kriteriji prilikom pristupanja darivatelja krvi samom činu darivanja tako da se prosječno odbija 12 posto osoba koje žele darovati krv. 

Izvor: HCK.hr