Započeo projekt "Pjesma za sve mlade"

PJESMA ZA SVE MLADE!

Gradsko društvo Crvenog križa Županja potpisalo je 8. veljače 2018. godine s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, kao Posredničkim tijelom razine 1, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pjesma za sve mlade!“ - UP.02.1.1.02-0010. Projekt je ugovoren unutar natječaja Umjetnost i kultura za mlade UP.02.1.1.02, Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. – 2020.

Svrha projekta je uključivanje mladih u dobi od 15 do 25 godina u kulturno-umjetničke aktivnosti koje će doprinositi njihovom kreativnom i socijalnom razvoju, većoj zapošljivosti te smanjenju rizika od ulasku u NEET skupinu (NEET- engl. skraćenica od ''not employed, not in education and not in training'') što je ujedno najranjivija skupina nezaposlenih mladih osoba. Ciljna skupina je 80 mladih osoba i to 30 mladih opće populacije i 50 iz prioritetne ciljne skupine (20 osoba s invaliditetom/djeca s teškoćama u razvoju, 15 nezaposlenih mladih osoba i 15 korisnika socijalne skrbi) sa područja Županjske Posavine.

Ciljna skupina suočena je s ograničenim kulturno-umjetničkim aktivnostima koje ograničavaju njihov osobni razvoj i integraciju u društvo, a razlozi su nedostatna financijska sredstva što rezultira nedovoljnom ponudom kulturno-umjetničkih aktivnosti. Projektno područje pripada 1. skupini nerazvijenosti, što je posljedica rata, loše tranzicije, gospodarske krize, katastrofalne poplave, a sada i egzodusa mladih. Navedeno je rezultiralo velikom stopom nezaposlenosti, posebice mladih, malim javnim fiskalnim kapacitetom, a posljedica je, između ostalog, ograničena ponuda kulturnih i umjetničkih aktivnosti. Ovaj projekt uključit će  mlade u nepovoljnom položaju u atraktivne aktivnosti koje se tiču umjetnosti i kulture što će uvelike utjecati na njihovo samopouzdanje, integraciju u društvu te unaprjeđenje osobnog razvoja.

Projekt ''Pjesma za sve mlade!'' će od sadašnje situacije limitirane i nepristupačne ponude kulturno-umjetničkih aktivnosti kroz svoje aktivnosti dovesti do željene situacije održavanjem 158 dostupnih i otvorenih radionica u trajanju od 18 mjeseci u kojima će 80 mladih, od kojih je 50 u nepovoljnom položaju, steći nova znanja i vještine koje će prezentirati široj javnosti i to kroz likovne, glazbene, filmske i medijske, kazališne te književne aktivnosti. Partnerska organizacija u ovom projektu je Mrak teatar, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Tijekom provedbe projekta institucionalno će se izgraditi lokalni sustav unaprjeđenja socijalnih i kreativnih vještina i znanja mladih u nepovoljnom položaju kroz kulturno-umjetničke aktivnosti čime će se osigurati uvjeti za provedbu kontinuiranih aktivnosti na razvoju predmetnih kompetencija. Prijavitelji i partneri će tijekom i nakon provedbe projekta osigurati financijska sredstva za održavanje nabavljene opreme, ali i provedbu aktivnosti razvoja socijalnih i kreativnih vještina i znanja mladih. Tijekom provedbe projekta uspostavit će se sustav za kontinuirani rad na razvoju navedenih vještina, razvit će se kadrovski kapaciteti, podići socijalne i kreativne vještine i znanja mladih te nabaviti oprema što će osigurati institucionalnu održivost za bolju uključenost mladih u nepovoljnom položaju u kulturno-umjetničke sadržaje i nakon završetka projekta. 

Projekt se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, a trajat će od veljače 2018. do kolovoza 2019. godine. Vrijednost projekta je 484.461,99 HRK.