Završen projekt "Mobilnost u zajednici"

Dana 30. rujna 2016. godine, Gradsko društvo Crvenog križa Županja, završilo je provedbu projekta „Mobilnost u zajednici“, koji se provodio od 01. listopada 2015. godine, uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, a u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Županja i Gradom Županja te suradnikomprojekta Općinom Gradište.

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Županja od svog osnutka brine o najranjivijim skupinama društva pa tako i o osobama starije životne dobi. S obzirom da je opći cilj projekta bio smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina, projekt „Mobilnost u zajednici“ upravo je to i učinio, besplatnom uslugom prijevoza starijih osoba, omogućujući im ostanak u vlastitom domu te vođenje aktivnog i neovisnog života, odnosno prevenirao institucionalizaciju starijih osoba.

Glavni cilj projekta “Mobilnost u zajednici”, bio je unaprjeđenje kvalitete života socijalno ugroženih osoba, konkretno starijih i nemoćnih osoba. Osiguranjem usluge prijevoza starijih osoba s područja Županje i 8 okolnih općina uspostavio se koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama, ali i doprinijelo se osiguranju regionalne ujednačenosti projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj jer se usluga provodila na nerazvijenom ruralnom području Slavonije, na kojem se ne provodi slična usluga.

Izravni korisnici projekta „Mobilnost u zajednici“ bili su:

 • starije i nemoćne osobe
 • umirovljenici
 • osobe s invaliditetom
 • osobe s kroničnim bolestima
 • ruralno stanovništvo
 • siromašne osobe.

Pogledaj Galeriju slika

Na samom početku projekta, uz pomoć djelatnika CZSS Županja i Grada Županje, kreiran je popis od približno 200-tinjak krajnjih korisnika, koji bi mogli biti izravni korisnici projekta.

U studenom 2015. godine, pušten je u pogon dežurni telefon, 099/426 - 20- 22, pomoću kojega su izravni korisnici mogli dobiti sve važne informacije o projektu. Od početka provedbe projekta, svaki poziv upućen na ovaj broj, evidentirao se na posebnom obrascu, tako da se 30. rujna 2016. godine, došlo do brojke od 683 poziva.

Isto tako, u studenom 2015. godine, izrađeno je i distribuirano 700 informativnih letaka i 65 plakata, koji su izloženi i distribuirani na sva vidljiva i građanima dostupna mjesta u Gradu Županja, te u svim općinama i selima županjske Posavine, kako bi što više osoba bilo informirano o provedbi projekta. Isto tako, kreiran je raspored vožnje uz pomoć partnera projekta, koji se ažurirao sukladno potrebama izravnih korisnika.

Voditeljica projekta, Silvija Mikulić, u tri navrata je gostovala na Hrvatskom radiju Županja i u dva navratu na Hrvatskom radiju Vukovar, pri čemu je slušatelje šireg županjskog i vukovarskog područja obavijestila o provođenju projekta, izravnim korisnicima, aktivnostima projekta, radu na provedbi projektate mogućnosti korištenja besplatne usluge prijevoza.Isto tako, u više navrata, ravnateljica Marija Dugalić, gostovala je na Vinkovačkoj televiziji, razgovarajući o aktualnim temama i aktivnosti iz Crvenog križa Županja te o provedbi projekta Crvenog križa Županja a između ostalog i projekta „Mobilnost u zajednici“.

Tokom provedbe projekta, objavljena su tri novinska članka u Glasu Slavonije, dva u Županjskom listu te jedan članak u Bošnjačkom listu. Na samom početku projekta, na web stranici GDCK Županja, objavljeni su početak, trajanje i završetak projekta, te sve važne informacije o projektu, između ostalog tko ima pravo na besplatnu uslugu prijevoza, kada prometuje kombi vozilo za prijevoz starijih i nemoćnih osoba te raspored vožnje.

Od 01. studenog 2015. godine, provodila se besplatna usluga prijevoza starijih i nemoćnim osoba, osoba s invaliditetom, umirovljenika, osoba s kroničnim bolestima, siromašnih osoba te osoba s ruralnog područja. Na kraju projekta, napravljena su završna izvješća te se tako dobilo ove brojke: 41.707km prijeđenih, 352 osobe sudjelovale su u provedbi projekta. Tokom provedbe projekta, pruženo je 1003 besplatne usluga prijevoza, 91 usluga mjesečno odnosno oko 5 osoba dnevno.

Tokom provedbe projekta, izravnim korisnicima podijeljeno je 100 kratkih evaluacijskih upitnika, kako bi ocijenili samu provedbu projekta, zadovoljstvo provedbom projekta, suradnju s voditeljicom projekta i vozačem kombi vozila, a na kraju provedbe projekta, voditeljica projekta je na temelju tako ocijenjenih upitnika, izradila završnu evaluaciju upitnika. U zadnjem mjesecu provedbe projekta, korisnici su putem završnih evaluacijskih upitnika ocijenili projekt, a poneki su i dali svoj komentar na projekt, koji se uglavnom odnosio na mogućnost provedbe projekta i u narednim godinama.

Tokom trajanja projekta, u provedbu projekta uključeno je 10 volontera, koji su pomagali voditeljici projekta i vozaču pri vođenju projekta. Volonteri su: prikupljali informacije o socijalno ugroženim obiteljima, upućivali starije i nemoćne osobe na dežurni telefon kako bi si dogovorili besplatnu uslugu prijevoza, pomagali izvoditelju projekta pri ukrcaju korisnika u kombi vozilo, pomagali korisnicima prilikom izlaska iz kombija te bili pratnja osobama koje se ne mogu same kretati, prikupljali evakuacijske upitnike te informirali lokalnu javnost o provedbi projekta.

Najveći uspjeh ovog projekta je osigurana besplatna usluga prijevoza starijih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom, osoba s kroničnim bolestima, osoba s ruralnog područja, umirovljenika, siromašnih osoba iz socijalno ugroženih obitelji. Isto tako,

 • povećala se kvaliteta života starijih osoba,
 • prevenirala se institucionalizacija, odnosno potaknuo se ostanak i neovisan život starijih osoba u vlastitom domu,
 • smanjen je rizik od socijalne isključenosti,
 • potaknuto je aktivno i zdravo starenje,
 • starim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom, osobama s kroničnim bolestima, umirovljenicima,siromašnim osobama i osobama s ruralnog područja, omogućena je lakša dostupnost medicinskih i drugih usluga (odlazak liječniku, rješavanje statusnih pitanja, specijalističkih pregleda, odlazak na sud, poreznu upravu ili policijsku postaju),
 • senzibilizirana je lokalna javnost za potrebe starijih osoba,
 • potaknuto je volontiranje.

Tokom provedbe projekta, prevezeno je 352 osobe, prijeđeno 41.707 km, što uvelike govori o uspjehu projekta.

U provedbi projekta, susreli smo se s mnogim udrugama, zajednicama i ustanova koje su dale doprinos našem projektu. S obzirom da se na području županjske Posavine nalazi velik broj starijih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom, osoba s kroničnim bolestima, umirovljenika, siromašnih osoba i osoba s ruralnog područja, ovakav projekt je odlično odjeknuo u tim krugovima i postojala je velika zainteresiranosti za sudjelovanje u projektu.

U Gradu Županja postoji veliki broj udruga, među njima jedna od važnijih je Matica umirovljenika Županja, koja je većinu svojih članova uputila GDCK Županja, kako bi mogli iskoristiti uslugu besplatnog prijevoza.

GDCK Županja, svakodnevno surađuje s Društvom za pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi“ čija je djelatnost rad s osobama s invaliditetom, rehabilitacije osoba s invaliditetom, izrada projekata i programa u korist osoba s invaliditetom i senzibiliziranje javnosti za njihovo ostvarivanje, tako da je ovaj projekt uvelike pomogao u ostvarivanju zadanih djelatnosti udruge a samim time pomogao provedbi ovoga projekta.

Tokom trajanja projekta, ostvarene su mnoge suradnje s lokalnim općina s područja županjske Posavine a posebice s područja Općine Gunja, odakle dolazi većina izravnih korisnika ovoga projekta. Budući da je Općina Gunja nerazvijeno područje Republike Hrvatske, ispod praga siromaštva, te mještani navedene općine nisu zaposleni, korisnici su socijalne skrbi, bilo je za očekivati da će upravo iz ove općine biti najveći broj izravnih korisnika, njih 178.

Redovitom komunikacijom i individualnim sastancima s partnerskim organizacijama i suradnicima, dostupnošću dežurnog telefona za kontakt s voditeljicom projekta, osigurali smo kvalitetu usluge korisnicima te neposrednim uvidom stanja na terenu.

Što se tiče nastavka provedbe projekta, dana 25. srpnja 2016. godine, Gradsko društvo Crvenog križa Županja uputilo je novi prijedlog projekta „Mobilnost u zajednici“ na objavljeni natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih. Projektni prijedlog je upućen u procjenu, te se u skoroj budućnosti očekuju rezultati natječaja.