Završen projekt "Zdrav obrok, zdravo dijete"

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Županja, okončao je provedbu projekta „Zdrav obrok, zdravo dijete“ 10. lipnja 2016. godine.

Projekt je započeo početkom školske 2015./2016. godine, odnosno 07. rujna 2015. godine. Projekt se provodio uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, uz pomoć 11 osnovnih škola kao partnera projekta te suradnika, Centra za socijalnu skrb Županja.

Navedenim projektom, osigurala se besplatna prehrana djeci iz socijalno ugroženih obitelji osnovnoškolske dobi, s ciljem poboljšanja kvalitete života i smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti na području županjske Posavine. U provedbi projekta, sudjelovao je 361 učenik iz 11 osnovnih škola. Tokom provedbe projekta, podijeljeno je 57.532 obroka.

Navedenim projektom, u osnovnim školama kao partnerima, smanjili smo stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina kao općeg cilja natječaja, tako što roditelji izravnih korisnika projekta više nisu morali izdvajati i onako nedovoljno sredstava za svoje materijalne potrebe koje ih isključuju iz aktivnog sudjelovanja u djelatnostima koje se smatraju uobičajenima u društvu. Sredstva koja su do sada izdvajali za školsku prehranu mogli su koristiti za neke druge životne potrepštine.

Na ovakav način, osigurali su se jednaki uvjeti školske prehrane te time je smanjena društvena diskriminacija i nejednakost te izoliranost djece u vršnjačkim skupinama, izbjegle su se nepoželjne posljedice kao što su društveni i psihološki poremećaji u rastu i razvoju, umor, iscrpljenost i demotiviranost za obrazovanje.

Provedbom projekta „Zdrav obrok, zdravo dijete“ doprinjelo se ostvarenju specifičnih ciljeva natječaja. Redovnim i zdravim obrocima unaprijedila se kvaliteta života djece iz socijalno ugroženih obitelji, redovnim mjesečnim sastancima svih sudionika projekta, informiranošću lokalne javnosti o provedbi projekta i njegovim rezultatima na webu i lokalnim medijima uspostavio se koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivih skupina, izradio se popis izravnih korisnika te identificirali i utvrdili potencijalni novi korisnici, sklopila su se partnerstva i suradništva s navedenim školama partnerima i Centrom za socijalnu skrb Županja, uključio se veći broja izravnih i neizravnih korisika, osigurala se regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Projekt se provodio na području Grada Županje, Općina: Drenovci, Babina Greda, Štitar, Bošnjaci, Gradište i Vrbanja.

Izravni korisnici ovoga projekt bili su: djeca iz sustava socijalne skrbe, siromašne osobe iz obitelji u socijalnoj potrebi, djeca samohranih roditelja a koji su u socijalnoj potrebi te višečlane obitelji u socijalnoj potrebi.

Neizravni korisnici projekta bili su: obrazovne institucije kao navedeni partneri projekta (osnovne škole), opća populacija građana, volonteri kao djelatnici projekta koji će sudjelovati u provedbi projekta, ustanova pružatelja socijalne skrbi kao suradnik u projektu koji je imao koristi od razvoja socijalnih usluga i njihove bolje usmjerenosti socijalno ugroženima te udruge i građanske inicijative kao korisnici projekta čiji su se kapaciteti unaprijedili provedbom projekta.

Završetkom projekta, provedena je evaluacija projekta koju su ocijenili izravni korisnici odnosno učenici osnovnih škola putem postavljenih „tajnih sandučića.

Partneri projekta bili su: Osnovna škola: „Ivan Goran Kovačić“, Štitar, Mate Lovraka, Županja, Osnovna škola fra Bernardina Tome Leakovića, Bošnjaci, Mara Švel Gamiršek, Vrbanja, Josip Kozarac, Soljani, Ivana Kozarca, Županja,Ivan Meštrović, Drenovci, „Ivan Filipović“, Račinovci, „Davorin Trstenjak“, Posavski Podgajci, Osnovna škola GRADIŠTE, Gradište i OŠ „Mijat Stojanović“, Babina Greda.

Projekt se provodio u suradnji s: Centrom za socijalnu skrb Županja.