Darivanje krvi u siječnju 2021.

U 2021. godini nastavljamo s redovnim akcijama darivanja krvi. 
 
25.01.2021.
1. ŽUPANJA - od 10 do 14 sati u Cjelodnevnom boravku (Ul. Braće Radić 101)
2. BABINA GREDA - od 16 do 19 sati u Domu kulture
 
26.01.2021.
1. BOŠNJACI - od 15 do 19 sati u Domu kulture
 
Smjernice za darivanje krvi vezane uz COVID-19: 
- Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su putovale izvan Republike Hrvatske (računajući od datuma povratka u Hrvatsku).
- Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su bile u kontaktu s osobama zaraženim sa SARS-CoV-2 (računajući od zadnjeg kontakta i pod uvjetom da nisu imali nikakvih simptoma infekcije).
- Na period od najmanje 28 dana odbijaju se osobe koje su preboljele COVID-19 (računajući period od prestanka simptoma ili od rezultata pozitivnog testa na SARS-CoV-2 u slučaju asimptomatske infekcije).