Edukacija: Djelovanje u katastrofama, odnosi s javnošću, psihosocijalna podrška

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku. Gradsko društvo Crvenog križa Županja svjesno svoje odgovornosti i uloge u takvim situacijama poduzelo je mjere priprema u skladu sa svojim financijskim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima vodeći pri tome računa o mogućim opasnostima i događajima koji se mogu dogoditi na području djelovanja.

S ciljem osposobljavanja interventnih timova, u Iloku je organizirana trodnevna edukacija na temu djelovanja u katastrofama, odnosa s javnošću te psihosocijalne podrške. Edukacija je održana u organizaciji Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije za zaposlenike i volontere Društava Crvenog križa Ilok, Vukovar, Vinkovci i Županja, u razdoblju od 22. - 24. studenog 2019. godine. 


Tijekom trodnevne edukacije za interventne timove društava Crvenog križa na području Vukovarsko-srijemske županije, nakon pozdravnog govora dr. Mate Karalića, predsjednika Društva Crvenog križa  Vukovarsko-srijemske županij te upoznavanja sa sadržajem edukacije kojeg je prezentirao Ivica Prskalo, ravnatelj Društva, održana su predavanja na sljedeće teme:

  • uvod u djelovanje u katastrofama: zakonska regulativa, krizno upravljanje, krizno upravljanje, 
  • studije slučaja katastrofalne poplave i migrantske krize.

Predavanja je održao Branko Tomić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci.

  • Logistika u kriznim situacijama; iskustva GDCK Županja iz poplave
  • Humanitarna pomoć i organizacija skladišta u kriznim situacijama
  • Odnosi s javnostima i krizno komuniciranje

Predavanja na gore navedene teme održala je Marija Dugalić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja, a o odnosima s javnošću i kriznom komuniciranju govorio je i Branko Tomić. Također, održan je i praktični dio koji je vezan uz logistiku, organiziranje skladišta u kriznim situacijam te humanitarnu pomoć.

  • Pružanje psihosocijalne podrške
  • Posttraumatski stresni poremećaj

Predavanja na temu psihosocijalne podrške i PTSP-a održao je Vlatko Glavaš, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Vukovar. 

Na edukaciji je sudjelovala ukupno 20 osoba iz sva četiri društva Crvenog križa s područja Vukovarsko-srijemske županije. Osim edukacije, sudionici su u slobodno vrijeme upoznavali grad Ilok obilezeći neke od njegovih znamenitosti.