OTVORENJE PROJEKTA „AKTIVNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI“

OTVORENJE PROJEKTA „AKTIVNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI“

OTVORENJE PROJEKTA „AKTIVNI U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI“

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Županja, dana 12.05.2016. u 10 sati organiziralo je otvorenje projekta pod nazivom „Aktivni u trećoj životnoj dobi“ koji se odnosi na osobe preko 60 god. starosti a provodi se na području Općine Cerna (Cerna i Šiškovci). Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih a u partnerstvu s Općinom Cerna.

Projekt se provodi od 12. svibnja 2016. godine do 12. svibnja 2017. godine.