Služba traženja

Služba traženja jedna je od osnovnih djelatnosti Crvenog križa, a kao javna ovlast povjerena mu je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.

Nadležna je za:
– prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoba članovima obitelji, nadležnim tijelima i organizacijama u zemlji i inozemstvu, i to o:
- ratnim zarobljenicima
- civilnim internircima
- zaštićenim osobama uhićenim duže od dva tjedna
- zaštićenim osobama na prinudnom boravku
- ranjenim, bolesnim i umrlim pripadnicima oružanih snaga
- nestalim osobama
- djeci evakuiranoj u drugu zemlju te
- djeci odvojenoj od roditelja zbog oružanog sukoba,
– razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti,
– povezivanje članova obitelji razdvojenih zbog oružanog sukoba ili drugih izvanrednih okolnosti,
– druge zadaće koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, a čije je izvršenje Republika Hrvatska povjerila Hrvatskom Crvenom križu.

Uz navedene zadaće, Služba traženja kao humanitarnu aktivnost obavlja i poslove traženja, prikupljanja, evidentiranja i obrade podataka i davanja obavijesti o žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, o evakuiranim osobama, izbjeglicama, tražiteljima azila i sličnim kategorijama, za koja traženja nisu nadležni drugi subjekti.
U svome radu Služba traženja surađuje s državnim tijelima i institucijama, osobito upravom, unutrašnjim poslovima, oružanim snagama, pravosuđem, te humanitarnim udrugama i drugim subjektima i pojedincima, koji su dužni u okviru svoga djelokruga rada pružiti pomoć Službi traženja davanjem informacija ili konkretnih podataka i time doprinijeti rješavanju pojedinih postupaka.
Na međunarodnom planu Služba traženja, putem Nacionalnog ureda Službe traženja, ostvaruje neposrednu suradnju s Međunarodnim odborom Crvenog križa, Centralnom agencijom za traženje, te Službama traženja nacionalnih društava i drugim međunarodnim organizacijama i tijelima.

Ured Službe traženja Gradskog društva Crvenog križa Županja nalazi se u Domu Crvenog križa Županja, Dr Franje Račkog 30b i za građane je otvoren radnim danom od 8 do 15 sati.