Tehnička pomoć

U okviru FEAD projekta i elementa Tehnička pomoć održana edukacija za djelatnike i volontere GDCK vezana za nacionalne propise povezane s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći, kao i obveze stalnih prikupljatelja te posrednika u radu s hranom

U okviru projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ i elementa TP – Tehnička pomoć, održana je dvodnevna edukacije za djelatnike i volontere nositelja projekta i partnerskih organizacija na temu „Upoznavanje s nacionalnim propisima povezanim s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći. Obveze stalnih prikupljatelja kao i obveze posrednika u radu s hranom.“.

Za djelatnike i volontere održana edukacija u okviru elementa TP – Tehnička pomoć FEAD projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“

U okviru projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ i elementa TP – Tehnička pomoć, 28. ožujka 2023. godine u Garčinu provedena je edukacija na temu „Podjela humanitarne pomoći u uvjetima COVID krize. Obveze društava CK kao pružatelja socijalnih usluga i stalnih prikupljatelja te posrednika u radu s hranom.“.

FEAD III – održana dvodnevna edukacija o upravljanju i financijskom vođenju projekata financiranih iz EU fondova

U sklopu projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ 24. i 25. svibnja 2021. godine održana je dvodnevna edukacija o upravljanju i financijskom vođenju projekata financiranih iz EU fondova (u daljnjem tekstu edukacija). Ova tema je postala vrlo aktualna zbog velikog broja partnerskih organizacija (društava Crvenog križa) koja provode projekte financirane iz EU sredstvima kao nositelji ili partneri. Naglasak je bio na financijskom upravljanju projektima što uključuje praćenje indikatora učinka ili rezultata, osiguravanje revizijskog traga i slično.